Інтернатні заклади Київської області, що реформуються


КЗ «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»

Обгрунтування трансформації

 • Згідно з даними Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, в області зареєстровано 250 онкохворих дітей, які внаслідок онкологічного лікування мають фізичні порушення і не можуть відвідувати навчальні заклади.
 • Лише у 10% дітей з інвалідністю Володарського р-ну виконувалась їх індивідуальна програма реабілітації.
 • В районі та навколишніх територіях є потреба забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, здійснення науково-теоретичної, практичної підготовки здібних та обдарованих учнів.

За результатами трансформації

Комунальний заклад київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів (160 дітей)

 • повна загальна середня освіта та науково-теоретична, практична підготовка здібних та обдарованих учнів (від 9-10 до 17-18 років) за напрямком інформаційних технологій.
 • Центр дистанційної освіти
 • навчання для дітей, які з певних причин не можуть знаходитись у класі (проте перебувають у закладі); навчання для дітей, які не проживають у закладі, але приїжджають на консультацію, реабілітацію; робота з батьками (консультації).
 • Центр реабілітації (16 дітей з фізичними порушеннями, зокрема, після онкологічного лікування, із гастроентерологічними, ендокринними захворюваннями, проблемами опорно-рухового апарату, у тому числі – на візках).
 • навчальні, соціально-психологічні, реабілітаційні (по договору) послуги та консультації для медичного персоналу від лікаря-реабілітолога. 
 • послуги надаватимуться згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю (максимальна тривалість 2 роки).


Комунальний заклад Київської обласної ради «Трипільська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»

 

З впровадженням інклюзивної освіти в Україні з 1 вересня 2017 року було припинено прийом дітей із затримкою психічного розвитку в спеціальні школи-інтернати. Діти з затримкою психічного розвитку повинні вчитися в інклюзивних класах звичайних загальноосвітніх шкіл.

Таким чином, у міру розвитку інклюзивної освіти для дітей з затримкою психічного розвитку доцільно трансформувати даний заклад в навчально-реабілітаційний центр денного або п’ятиденного перебування дітей з більш складними порушеннями розвитку, де будуть також надаватися послуги допомоги сім’ям.

За даними Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, в області перебувало під диспансерним наглядом з хворобами кістково-м’язової системи та сполучної тканини 14 697 дітей віком від 0 до 14 років; зареєстровано випадків таких захворювань у дітей віком 7-14 років – у 26 129 дітей

За результатами трансформації

Комунальний заклад київської обласної ради «Трипільський навчально-реабілітаційний центр»

274 дитини з ураженнями опорно-рухового апарату можуть бути потенційними отримувачами освітніх та реабілітаційних послуг: 

 • Початкова освіта.
 • Базова середня освіта.
 • Фізична, медична, фізкультурно-спортивна реабілітація (курси реабілітації).
 • Соціально-психологічна реабілітація, корекційно-розвиткова робота. 
 • Забезпечення умов проживання та утримання:

          –  у режимі 24/7 до 15 дітей;  

          –  у режимі 24/5 – до 55 дітей на період отримання послуг;

 • Психолого-педагогічна допомога батькам – 190 сімей.
 • 2-місячні курси навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та індивідуальної програми розвитку для 120 дітей. 


Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів»

 

Обгрунтування трансформації 

Близько 64 тисяч дітей в області мають знижений слух (приблизно кожен п’ятий), біля 240 тисяч дітей (майже три чверті, ледь не в півтора рази більше, ніж по країні загалом) страждають через зниження гостроти зору і 5% дітей мають дефекти мови. 

У зв’язку зі зменшенням показників інвалідизації дітей області через хвороби ока та його придаткового апарату, та збільшення ефективності технічних засобів реабілітації при хворобах вуха можна стверджувати про об’єктивне зменшення потреби у послугах спеціальної освіти та  розширення потреби у послугах інклюзивної освіти для дітей з порушенням зору і слуху.

За результатами трансформації 

Білоцерківський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр (для дітей з порушеннями слуху, зору, мовлення )

 • Забезпечення дошкільної освіти (щонайменше для 30 дітей).
 • Забезпечення початкової освіти (щонайменше для 36 дітей).
 • Забезпечення базової середньої освіти (щонайменше для 36 дітей).
 • Реабілітаційні послуги на виконання індивідуальної програми розвитку.
 • Психолого-педагогічна допомога батькам (особам, які  їх замінюють) з наданням можливості тимчасового перебування.
 • Цілодобове п’ятиденне проживання та утримання максимум 15 дітей (за необхідності, на  час навчання).

Комунальний заклад Київської обласної ради «Спеціалізований обласний будинок дитини» м. Боярка

 

Обгрунтування трансформації

 • За останні три роки кількість дітей в стаціонарному відділенні зменшується, а у відділенні ранньої медико-соціальної реабілітації – збільшується;
 • Діти потрапляють до закладу через відсутність послуг за місцем проживання – 12 осіб (діти перебувають на реабілітації);
 • Більшість дітей у закладі, мають батьків і, відповідно, не мають статусу;
 • Поруч обласна дитяча лікарня, звідки діти можуть направлятися на реабілітацію, плюс є постійний доступ до висококваліфікованих медичних спеціалістів;
 • Є потреба в послузі раннього втручання, оскільки, згідно з даними Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації, основними причинами встановлення інвалідності є вроджені вади розвитку.

За результатами трансформації 

Центр реабілітації та паліативного догляду дітей

 • комплексна реабілітація (відповідно до індивідуальної програми розвитку);
 • денний догляд для дітей, які потребують реабілітації ;
 • стаціонарний догляд для дітей, які потребують реабілітації, у супроводі батька/матері; 
 • консультування;
 • послуга раннього втручання (в закладі плюс мобільна бригада); 
 • паліативний догляд для 20 дітей (без батьків); 
 • паліативний догляд для дітей, які можуть перебувати у закладі з одним з батьків (до 3 сімей одночасно);
 • тимчасовий відпочинок для батьків 10 термінально хворих дітей.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Білоцерківський дитячий будинок-інтернат»

 

Обгрунтування трансформації

 • У Київській області – 8535 дітей з інвалідністю (з них 1049 підгрупи «А»)
 • В області діють лише дві групи денного догляду та шість реабілітаційних установ для дітей системи соцзахисту, 
 • У місті Біла Церква – близько 14% дітей з інвалідністю Київської області, разом з Білоцерківським районом –  понад 16%, або приблизно кожна сьома дитина з інвалідністю з області. 
 • Білоцерківський комунальний заклад реабілітаційний центр «Шанс»  не надає послуги дітям з інвалідністю підгрупи А (95 дітей з інвалідністю підгрупи «А» у 2018 р.).
 • Особливо гострою потреба в денному догляді є у дітей, які не підлягають навчанню у закладах освіти за станом здоров’я (20 осіб) та тих, що перебувають на індивідуальній формі навчання (113 осіб із 516 дітей з інвалідністю шкільного віку).

За результатами трансформації 

Київський обласний сервісний комплекс для дітей та молоді з інвалідністю

 • Профілактика інституалізації дітей та молоді з інвалідністю:

         – денний догляд, 

         – забезпечення тимчасового відпочинку батьків

 • Паліативний догляд та включення у громаду дітей з інвалідністю підгрупи А 
 • Транзитне перебування, підтримане проживання молоді 
 • Підтримка сімей: адресне інформування, консультування, соціальнийсупровід
 • Просвітницько-інформаційна діяльність у громаді
 • Методична підтримка сервісів для дітей з інвалідністю у громадах

«Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
с. Копилів і с. Вовчків
 

 

Обгрунтування трансформації

с. Копилів

В Київській області діє лише 3 районних  (не обласних) соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, а також сімей/осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. В той же час, 425 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (згідно з даними служби у справах дітей на кінець 2017 року) не мали житла.

с. Вовчків

У Центрі перебували діти, що опинилися в складних життєвих обставинах та потрапили до закладу через невиконання батьками своїх обов’язків, частина дітей були влаштовані з причин бродяжництва, втрати батьками житла. Це пов’язано з тим, що Поліський район області можна визначити, як «депресивний», оскільки в зоні посиленого радіологічного контролю заборонено створення підприємств, таким чином вкрай обмежені можливості щодо працевлаштування зумовлюють тотальну бідність та соціальне неблагополуччя місцевого населення

За результатами трансформації 

с. Копилів

Соціальний гуртожиток обласного рівня (30 осіб: 15 дітей, 4 сім’ї) 

с. Вовчків

Центр соціальної підтримки сімей і дітей. 

Відділення термінового влаштування дітей (до 15 дітей). 

Відділення невідкладної допомоги сім’ям. 

Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий дім»

 

Обгрунтування трансформації

Центр давно працює ширше рамок своєї статутної діяльності. У Києво-Святошинському районі Київської області відсутні центри, які б надавали сім’ям з дітьми безкоштовні професійні реабілітаційні послуги.

Серед клієнтів Центру:

 • вагітні жінки та жінки з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах – 20-25 таких випадків за рік;
 • постраждалі від домашнього насильства — 10-12 таких випадків щорічно;
 • молодь з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — наразі центр має 15-20 таких випадків щорічно та постійний запит на такі послуги з різних районів області;
 • сім’ї опікунів, усиновителів, батьків-вихователів/прийомних батьків, наставників — 30-35 сімей;
 • сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах — наразі 10-15 сімей, які отримують таку підтримку від Центру.

Крім того, центр займається соціальною профілактикою  (в тому числі популяризацію сімейних форм виховання, особливо патронатних сімей); професійною підготовкою спеціалістів

За результатами трансформації 

 • Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр підтримки сім’ї та розвитку дитини»
 • Соціально-психологічна реабілітація дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 • Тимчасове влаштування дітей
 • Соціально-психологічна реабілітація дітей з інвалідністю.
 • Денний догляд.
 • Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, під час тимчасового (до 24 днів) стаціонарного догляду.
 • Тимчасове проживання для батьків з дітьми.
 • Допомога особам, які постраждали від насильства.
 • Соціальний гуртожиток, соціальна квартира.
 • Методично-ресурсний центр.

Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Узин» і с. Тараща

 

Обгрунтування трансформації

 • В Узинській обласній територіальній громаді мешкає 3448 дітей, з яких 1237 (35,8%) дошкільного віку, в тому числі 987 дошкільнят проживає в самому м. Узин. Проте в м. Узин функціонує лише 3 дошкільні навчальні заклади (13 груп), які відвідує всього 323 дитини. У приміщенні одного із дитячих садочків функціонувало відділення центру соціально-педагогічної реабілітації дітей, повернення якого дитячому садочку дозволить відкрити ще дві групи (щонайменше для 40 дітей). 
 • В Таращанському районі мешкає 5728 дітей, з яких 2272 (39,66%) дошкільного віку. В районі зареєстровано 206 дітей з інвалідністю, в зв’язку з чим існує потреба в діяльності інклюзивно-ресурсного центру.
 •  В Таращанському районі проживає 117 сімей в складних життєвих обставинах (243 дитини). Час від часу виникає потреба у вилученні дітей з обставин, що загрожують їх життю та здоров’ю, без позбавлення батьківських прав. Влаштування таких дітей викликало труднощі у фахівців, оскільки в районі відсутні альтернативні форми догляду за дітьми з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Це віддалений район, з нерозвиненою інфраструктурою соцпослуг.
 • Щороку 5-10 дітей вперше набувають статусу позбавлених батьківського піклування. На момент влаштування дітей не завжди є можливість влаштування їх до сімейних форм виховання.
 • В Таращанському районі мешкає 36 осіб з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 18-23 років. З них 9 не мають житла і тільки 14 мають житло на праві власності.
 • В районі час від часу виникає потреба у тимчасовому проживанні одного з батьків з дитиною, які перебувають у складних життєвих обставинах (у випадках ризику відмови від новонароджених дітей).
 • Є потреби термінового розміщення сім’ї з дітьми внаслідок пожежі, стихійних лих та ін.

За результатами трансформації 

 • відновлення на базі приміщення центру в м. Узин груп дошкільного навчального закладу
 • створення в м. Тараща центру підтримки дітей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, передбачивши в ньому соціальний гуртожиток, соціальну квартиру, відділення матері і дитини, відділення термінового влаштування для 6 дітей, відділення стаціонарного перебування для 6 дітей (малий груповий будиночок), інклюзивно-ресурсний центр та адміністративне приміщення для фахівця соціальної роботи.

Comments are closed.

Close Search Window