Одним із пріоритетів державної, а відтак і регіональної політики у сфері охорони дитинства є забезпечення догляду і виховання дітей у сімейному оточенні з урахуванням їх найкращих інтересів, використовуючи кращі світові практики, які базуються на забезпеченні прав і найкращих інтересів дитини, спрямовані на підтримку сім’ї, створення умов для виховання і розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного.

Метою розробки і реалізації Регіонального плану в Київській області є забезпечення права кожній дитині жити і виховуватись у сприятливому сімейному або наближеному до сімейного середовищі, що передбачає розвиток системи соціальних послуг на рівні територіальних громад області для запобігання розлученню дітей з їхніми родинами та забезпечення функціонування альтернативних форм догляду дітей, відмінних від закладів інституційного догляду.

Він впроваджуватиметься одночасно з реалізацією  Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки (Розпорядження КМУ №526-р від 9.08.2017 року). Реалізація Регіонального плану відбуватиметься поетапно в кожній з обраних територіальних громад. 

Регіональний план розроблено на основі результатів комплексного дослідження в Київській області «Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у Київській області)» розробленого спільно з Міністерством соціальної політики України в лютому-квітні 2017 року.

В рамках дослідження вивчався стан та перспективи виконання державної політики у сфері охорони дитинства у адміністративно-територіальних одиницях Київської області; здійснювалася оцінка стану інституційного догляду за дітьми в закладах інституційного догляду та визначалася якість життя вихованців, а також аналізувалася система прийняття рішень щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

В Київській області станом на 01.01.2017 року мешкало 322 443 дитини, в тому числі: 41 499 (12,8%) дітей проживали в багатодітних сім’ях, 10636 дітей проживали в 6946 сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, 7 996 (2,5%) дітей мали встановлену інвалідність, 3 486 (1,1%) були дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (з них 2616 перебували під опікою або піклуванням, 546 виховувалися в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях).

З кожним роком кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають у спеціальних навчальних закладах системи освіти зменшується. Так, у 2016 році до навчальних закладів обласної комунальної власності, відповідно до клопотань регіональних служб у справах дітей, було направлено 8 дітей-сиріт та 12 дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2017 році таких дітей направлено лише 2 (1 дитина-сирота, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування).

Також в Київській області функціонує мережа закладів цілодобового перебування та виховання дітей, зокрема: 2 дитячі будинки системи охорони здоров’я, 8 закладів цілодобового перебування системи соціального захисту (1 дитячий будинок-інтернат, 7 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей), 17 закладів інституційного догляду системи освіти (6 дитячих будинків, 6 спеціальних шкіл-інтернатів, 1 загальноосвітня санаторна школа-інтернат, 1 навчально-реабілітаційний центр, 1 загальноосвітня школа-інтернат, 2 спеціалізованих школи-інтернати). В закладах інституційного догляду Київської області станом на 22.02.2017 року перебувало 2116 дітей, з яких лише 239 (11,3%) були дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а в решти 1877 (88,7%) дітей є батьки. 

Основними причинами влаштування дітей інтернатів є складні життєві обставини, бідність, безробіття, алкогольна чи наркотична залежність та інші соціальні явища, які не дають можливості батькам забезпечувати належний догляд за своїми дітьми у родині. Також причинами можуть бути неможливість отримання необхідних послуг за місцем проживання, особливо у малих населених пунктах, де є недостатня кількість дітей одного віку або статусу для розвитку послуг: лікарень та шкіл, недостатньо кваліфікованих працівників. 

Наприклад, в Київській області працює лише 1 фахівець із соціальної роботи Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 16,6 тис. населення та 1 працівник Служби у справах дітей та сім’ї на 2 тис. дитячого населення. Також населення громад погано поінформоване щодо послуг, призначених їх потенційним отримувачам, що дозволяють полегшити опіку над дитиною.

Водночас, інтернати утримуються за кошти платників податків громад — з місцевих бюджетів і видатки є досить суттєвими. А дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї утримуються  здебільшого за рахунок коштів державного бюджету, що передбачено субвенцією для виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною». Крім того з державного бюджету, переданого у вигляді міжбюджетних трансфертів, фінансуються також допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасова державна допомога дітям, допомога по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

Отже, реформа передбачає фінансування безпосередньо сімей та їх потреб з державного бюджету, коли інтернати фінансуються — з місцевого. 

Так, загальний обсяг видатків на утримання дитячих установ та закладів соціальної сфери по зведеному бюджету області за 2016 рік склав 64 548,7 тис. грн. що всього 0,5% від загального обсягу видатків по зведеному бюджету та 2,4% від видатків на соціальний захист і соціальне забезпечення в цілому. Слід зазначити, що збільшення у 2017 році утримання загальноосвітніх шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторних шкіл-iнтернатів, спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів, шкіл та інших закладів освіти для дітей з вадами фізичного чи розумового розвитку, дитячих будинків, стосується збільшення статей видатків на оплату праці з нарахуваннями вчителів, а видатки на утримання дітей (харчування, медикаменти, профілактичні та оздоровчі процедури та заходи) збільшились не суттєво.

При цьому, якість життя дітей в інтернатах, за результатами комплексного вищезазначеного дослідження, не можна вважати задовільною. 

Однак, більшість закладів інституційного догляду Київської області фактично вже перебуває у процесі трансформації: надають послуги денного догляду, розвивають роботу з батьками дітей, розробляючи для цього окремі програми тощо. Проте, на практиці ці заклади часто залишаються закладами цілодобового і довготривалого перебування дітей, а категорії і вік дітей, які можуть до них направлятися, розширюються.

Наразі, відповідно до Регіонального плану реформи інтернатів у Київський області проведено комплексну оцінку 8 інституційних закладів, оцінено потреби їх вихованців, а також потенціал області та громад щодо надання необхідних послуг цим дітям та їх сім’ям, адже переважна кількість дітей має, як мінімум, одного з батьків.

Розпочато навчання фахівців, що допомагатимуть сім’ям та опікунам, а також і самим дітям. Активно проводяться тренінги для представників місцевих органів влади та управлінців соціальної сфери.

Готується міжнародний навчальний візит, у ході якого фахівці з країн, де реформу інтернатів було успішно впроваджено, ділитимуться досвідом з майбутніми фахівцями з громад. Розробляється дієва модель надання соціальних послуг дітям та їх сім’ям, готуються та впроваджуються нормативно-правові акти щодо регіонального плану реформи інтернатів. 

Відбувається комплексна інформаційна кампанія щодо інформування про причини та наслідки реформи інтернатів, про важливість збереження прав дітей на виховання у сімейному оточенні задля їх благополуччя. В рамках кампанії, зокрема, пропагуються сімейні форми виховання, а також проводиться інформування сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, про підтримку, на яку вони мають розраховувати, наприклад, можливість отримати житло для багатодітної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, про денний догляд для дитини-інваліда, який дав би можливість його опікуну працювати, або відпочинок для батьків таких дітей тощо. 

Наступним етапом впровадження реформи буде розробка програм підготовки випускників інтернатів з професійним супроводом для швидкої адаптації дитини в соціумі.

В результаті виконання Регіонального плану має бути досягнуто наступне:

  • до кінця 2020 року зменшення кількості дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду не менше як на 40% від загальної кількості таких дітей станом на 31.12.2017 р.; 
  • зменшення кількості дітей, які  потрапляють до закладів інституційного догляду щороку на 30% від загальної кількості таких дітей станом на кінець попереднього календарного року; 
  • щороку більше 90% дітей, яким встановили статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, будуть влаштовані до альтернативних форм;
  • до кінця 2020 року кількість фахівців, які пройшли навчання щодо надання послуг на основі сімейно-орієнтованого підходу, зросла на 50%;
  • до кінця 2020 року обсяг сімейно-орієнтованих послуг на рівні територіальної громади збільшено на 40% від загальної кількості таких послуг станом на 31.12.2017 р.;
  • починаючи з 2019 року, здійснюється закупівля не менше 10% соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми на основі механізму соціального замовлення;
  • починаючи з 2018 р., повне задоволення потреб дітей в інклюзивній освіті  у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах;
  • починаючи з 2018 року, не менше 50% дітей в закладах інституційного догляду мають наставника;
  • до 2026 р. припиняють діяльність всі типи закладів інституційного догляду, у яких виховувалося більше 15 дітей;
  • починаючи з 2020 р., повне забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, що перебуватимуть на квартирному обліку станом на початок кожного року.

План реформування інтернатів у Київській області розроблено згідно з Конституцією України, Сімейним кодексом України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про соціальні послуги», «Про освіту», «Про місцеві державні адміністрації».

Comments are closed.

Close Search Window